Osakas täyttää kohdat 1-3. (HUOM. Täytäthän jokaiseen kohtaan jotain, tai viesti ei tule perille)

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Hakija sitoutuu maksamaan hankkeesta aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset (mm. raken-nuslupa-ym. viranomaisten määräämät maksut sekä kaikki rakentamiseen liittyvät kustannukset),sekä tekemän kaikki rakennusviranomaistenj a taloyhtiön vaatimat muutokset. Taloyhtiöllä on tarvittaessa oikeus käyttää valvontaan asiantuntijaa hakijan kustannuksella. Hakija sitoutuu ilmoittamaan (n. 2-päivää aiemmin) isännöitsijätoimistoon puh.09-70028760, työn etenemisestä ja varaamaan tilaisuuden tarkastuksiin (vesieristys ym). Taloyhtiölle tulee ennen työn aloittamistatoimittaa remonttiin liittyvät asiakirjat, työselityksetja piirustukset, joista ilmenevät lattioiden ja seinien rakenteet ja eristeet; samoin vesi-ja viemäriputkien paikat ja liittymiskohdat taloyhtiön putkistoon. Mikäli huoneistossa tehdään yhtiön järjestelmistä poikkeavia muutoksia (mm. koneellinen ilmavaihto, pitkiä vaakaviemärivetoja ym.), tehdään muutostöistä erillinen sopimus, jossa huoneiston osakkaan tulee sitoutua ottamaan vastuu kustannuksellaan muutostöiden mahdollisesti aiheuttamista välillisistä ja välittömistä vahingoista sekä mm. ilmastoinnin tai viemärin tarpeellisesta huollosta (nuohous, huolto, rassaus ym.). Vastuu tehdyistä muutoksista siirretään sopimuksella myös myöhemmille osakkeenomistajille, Lupa työn aloittamiseenannetaan, em. selvityksen jälkeen, mikäli asia ei vaadi lisäselvitystä tai mahdollista hallituksen kokoustaIsommissa remonteissa, (märkätilan kunnostus, keittiön siirto,yms.) ennen yhtiön luvan antoa on pidettävä suunnitelmakatselmus, jossa huomioidaan myös tarvittavat haitta-ainekartoitukset ja remonttiin ryhtyvän ilmoitukset verottajalle. Isommissa remonteissa on yhtiön luvan ehtoina aina vähintään purkukatselmus ja loppukatselmus.